Wiki source for Usvaneito


Show raw source

>>""<div class="strike">Usvaneito</div><div class="strike" style="font-weight: normal;">Iso umbarilainen karaveli / holkki</div>""{{image url="images/Usvaneito.png"}}
""<div style="width: 350px; color: black;">
<b>Pituus:</b> 75' (23 m)<br>
<b>Päällystö:</b> 4-7<br>
<b>Miehistö:</b> 24<br>
<b>Purjeet:</b> 2 raakapurjetta, latinalaismesaani<br>
<b>Proviantti:</b> 20-30 päivää<br>
<b>Lastitila:</b> 40 tonnia<br>
<b>Aseistus:</b> - <br>
<b>Purjehdusnopeus:</b> 2,5-11 solmua.</div>"">>{{image class="left" url="http://www.lindefirion.net/umbar_icon.gif"}}======Usvaneito======

**Usvaneito** (//Hithuiel//) on vuonna 1625 Umbarissa rakennettu karavelirakenteinen, merikelpoinen kauppalaiva, jonka alkoholisoitunut laivuri Ragnir Yksisilmä osti käytettynä vuonna 1634 Barathônista ja hävisi kolmetoista vuotta myöhemmin [[http://en.wikipedia.org/wiki/Liar's_dice noppapelissä]] //"Humalaisessa Hanhessa"// Umbarin satamassa isigiriläiselle työttömälle merimiehelle [[Ormond Ormond Orleghînille]].

Ormond varusti Usvaneidon pieneksi kaapparilaivaksi ja ryhtyi salakuljettamaan lastia Umbarin ja Pelargirin välillä. Vuosina 1651-1652 Usvaneito purjehti Ormondin ohjaamana Pelargirista Isigiriin, Umbariin, Ûrêzâyaniin, Tarkheshiin ja Bozisha-Dariin. 1653-1654 Usvaneito risteili pohjoisessa Cardolanin sumuisilla vesillä ja vaurioitui vakavasti yhteenotossa umbarilaisen sotalaivan //Seregromenin// kanssa. Se oli puoli vuotta korjattavana Tharbadissa ja siirtyi sitten 1655 Forlong Seldorienin omistukseen.

Vuosina 1655-1663 Usvaneito purjehti Linhirin lipun alla kuljettaen tervaa, kalaöljyä, hamppua ja kankaita Pitkälaksen ja Belfalasin vesillä kipparinaan laivan entinen perämies Gaerdil, joka oli veljineen purjehtinut Usvaneidolla sen vesillelaskusta saakka. 1660-luvulla laiva alkoi olla jo sen verran ikääntynyt ja huonossa kunnossa, että Seldorien päätti 1663 myydä sen eteenpäin Pelargirilaiselle aatelisnaiselle [[Elanor Elanor Eldalótë-Orchaldorille]] ja käyttää tuoton uuden kauppalaivan rakentamiseen.

1663 Usvaneito palasi yhden purjehduksen ajaksi kapteeni Ormondin komentoon sen kuljettaessa salaa Elanor ja Mordulin Eldalótë-Orchaldoria Harondoriin osallistumaan ruhtinas [[Sangahyandion Sangahyandionin]] ja [[Miranda Miranda Aranelin]] häihin. Se vältti Gondorin laivaston hyökkäyksen, luovi ylävirtaa Harnenia pitkin Al-Amrûniin asti ja palasi sieltä Pitkälaksen kautta takaisin Pelargiriin, josta tuli laivan viimeinen kotisatama sen päivien loppuun asti.

{{nocomments}}
----
~& CategorySuomeksi, CategoryLaivat
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki