Usvaneito
Iso umbarilainen karaveli / holkki
 (image: http://wiki.lindefirion.net/images/Usvaneito.png)
Pituus: 75' (23 m)
Päällystö: 4-7
Miehistö: 24
Purjeet: 2 raakapurjetta, latinalaismesaani
Proviantti: 20-30 päivää
Lastitila: 40 tonnia
Aseistus: -
Purjehdusnopeus: 2,5-11 solmua.
 (image: http://www.lindefirion.net/umbar_icon.gif)

Usvaneito


Usvaneito (Hithuiel) on vuonna 1625 Umbarissa rakennettu karavelirakenteinen, merikelpoinen kauppalaiva, jonka alkoholisoitunut laivuri Ragnir Yksisilmä osti käytettynä vuonna 1634 Barathônista ja hävisi kolmetoista vuotta myöhemmin noppapelissä "Humalaisessa Hanhessa" Umbarin satamassa isigiriläiselle työttömälle merimiehelle Ormond Orleghînille.

Ormond varusti Usvaneidon pieneksi kaapparilaivaksi ja ryhtyi salakuljettamaan lastia Umbarin ja Pelargirin välillä. Vuosina 1651-1652 Usvaneito purjehti Ormondin ohjaamana Pelargirista Isigiriin, Umbariin, Ûrêzâyaniin, Tarkheshiin ja Bozisha-Dariin. 1653-1654 Usvaneito risteili pohjoisessa Cardolanin sumuisilla vesillä ja vaurioitui vakavasti yhteenotossa umbarilaisen sotalaivan Seregromenin kanssa. Se oli puoli vuotta korjattavana Tharbadissa ja siirtyi sitten 1655 Forlong Seldorienin omistukseen.

Vuosina 1655-1663 Usvaneito purjehti Linhirin lipun alla kuljettaen tervaa, kalaöljyä, hamppua ja kankaita Pitkälaksen ja Belfalasin vesillä kipparinaan laivan entinen perämies Gaerdil, joka oli veljineen purjehtinut Usvaneidolla sen vesillelaskusta saakka. 1660-luvulla laiva alkoi olla jo sen verran ikääntynyt ja huonossa kunnossa, että Seldorien päätti 1663 myydä sen eteenpäin Pelargirilaiselle aatelisnaiselle Elanor Eldalótë-Orchaldorille ja käyttää tuoton uuden kauppalaivan rakentamiseen.

1663 Usvaneito palasi yhden purjehduksen ajaksi kapteeni Ormondin komentoon sen kuljettaessa salaa Elanor ja Mordulin Eldalótë-Orchaldoria Harondoriin osallistumaan ruhtinas Sangahyandionin ja Miranda Aranelin häihin. Se vältti Gondorin laivaston hyökkäyksen, luovi ylävirtaa Harnenia pitkin Al-Amrûniin asti ja palasi sieltä Pitkälaksen kautta takaisin Pelargiriin, josta tuli laivan viimeinen kotisatama sen päivien loppuun asti.Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki