Gondorin renenssanssi (1600–1700)


“A new Renaissance man was born, a polymath engaged simultaneously in finance, trade, politics, art and philosophy – part businessman, part politician, part patriarch, part intellectual aesthete”
– Padget & Powell, Emergence of Organizations and Markets, s. 817.

JOHDANTO


1600-luku oli Gondorille suuren muutoksen ja kuohunnan aikaa. Pienen dúnadan-eliitin hallitsema vahvasti hierarkkinen, jähmettynyt ja stratifioitunut yhteiskunta joutui kokemaan lyhyessä ajassa kaksi isoa sotaa ja ruton (1635–1638), joka tappoi puolet valtakunnan väestöstä. Mustan surman tuottamat taloudelliset ja poliittiset jälkivaikutukset mylläsivät Gondoria koko vuosisadan loppuun asti.

Gondorin avautuminen ja sen númenorilainen renessanssi ei siten viime kädessä johtunut teknisestä kehityksestä, vaan ulkoisten ärsykkeiden pakottamasta yhteiskunnallisesta muutoksesta. Ruton jälkeisinä vuosikymmeninä aiemmin taloudellisen ja yhteiskunnallisen elämän ulkopuolella pidetyt tavalliset gondorilaiset haastoivat haltiakieliä puhuvan dúnadan-eliitin kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Merkkipaaluna voi pitää vuoden 1675 suurta reformia, joka nosti rahvassyntyisiä sukuja Suureen Neuvostoon ensimmäistä kertaa sitten kuningas Falasturin (830–913). Mullistusten keskellä ne dúnadan-suvut, jotka ensimmäisenä omaksuivat uudelle ajalle sopivan eetoksen ja käyttivät huomattavia omaisuuksiaan kaupan ja tieteen edistämiseen, pärjäsivät parhaiten. Sen sijaan monet sellaiset suvut, jotka olivat tottuneet elämään joutilasta elämää maittensa koroilla, joutuivat ongelmiin nousevien työvoimakustannusten, maaseudun autioitumisen ja uusien uskonnollis-poliittisten kansanliikkeiden paineessa.

Myös teknistä kehitystä tapahtui. Gondorin ensimmäisen edistyneen laattapainokoneen toivat pohjoisesta mukanaan Tharbadin pakolaiset Hamson ja Hamfast, jotka purjehtivat Usvaneito-laivalla Linhiriin vuonna 1652. Kymmenen vuotta myöhemmin laattapainokoneita oli jo kymmenessä suurimmassa Gondorin kaupungissa. 1680-luvulla painokoneita oli jo neljässäkymmenessä kaupungissa ja pelkästään Minas Anorissa painoja oli toistakymmentä.

Painokonetekniikan omaksuminen vaikutti ratkaisevalla tavalla Gondorin vanhoihin yliopistoihin, jotka pystyivät nyt levittämään uusia ajatuksia tehokkaasti myös rahvaan keskuuteen. Se teki mahdolliseksi myös pietismiksi kutsutun uskonliikkeen nopean kasvun puhtaasti linhiriläisestä ilmiöstä koko Etelä-Gondorin kattavaksi kansanliikkeeksi. Käskynhaltija Daldorin valtakaudella pietismistä tuli muoti-ilmiö myös hovissa; kun kuningas Tarondor ajoi pitkän tukkansa lyhyeksi, hänen huhuttiin kääntyneen salaa pietismin kannattajaksi.

1500-luku ja dúnedainin monet sisällissodat olivat luoneet pohjan meritokraattiselle järjestelmälle, joka palkitsi ansioista. Vanhojen suursukujen joutuessa maanpakoon tai tullessa tyystin hävitetyiksi, uusia dúnadan-sukuja nostettiin eliittiin ennätysvauhtia. 1600-luvun loppupuolella tämä kehitys ylettyi aatelisopposition vastarinnasta huolimatta myös alamaiskansoihin. Myös aikansa merkittävin Gondorin käskynhaltija, kreivi Daldor (1596– ), aloitti uransa vaatimattomasti Meldin Barahirion –nimisenä kauppiaana. Kuningas Tarondor aateloi hänet vuonna 1647 ansioistaan diplomaattina ja Haradin kielien kääntäjänä.

Kreivi Daldorin ohella 1600-luvun alkupuolen merkittävimpänä renessanssihenkilönä voi pitää kuninkaan hyvää ystävää, Curvegil Rúthionia (myöh. Parth Ferenin kreivi, 1597– ), joka oli paitsi kuuluisia miekkailija ja miekkailun teoreetikko, myös puutarha-arkkitehti ja matemaatikko. Rúthion sovelsi matemaattista lähestymistapaa sekä kamppailulajeissa että uudenlaisissa, geometrisiä muotoja toistavissa puutarhoissa, joita hän suunnitteli kuningas Tarondorille. Rúthion laajensi aiemmin jo tunnettuja kokonaislukupotensseja ja kokonaislukujuuria yleisiin murtolukupotensseihin ja esitti nykyisiä potenssin laskusääntöjä vastaavat lait. Rúthionin vaikutusta oli sekin, että symbolien käyttö matemaattisissa kirjoituksissa lisääntyi huomattavasti.

Daldor ja Rúthion olivat tienraivaajia kokonaiselle uudenlaiselle ihmisryhmälle: Gondorin renessanssin uusi ihminen oli monitaituri, joka hallitsi yhtäläisesti liiketalouden, politiikan, taiteen ja muinaistiedon. Gondorin henkisten ja fyysisten rajojen avauduttua monet näistä renessanssimiehistä ja –naisista päätyivät myös kauas kaukomaille – jonne moni myös jäi sille tielleen.

SAEROS MORVEGIL (1631– )


Saeros Morvegil oli linhiriläinen tähtientuntija, filosofi ja löytöretkeilijä. Hän syntyi vähäisemmän aatelissuvun vanhimmaksi pojaksi, mutta kapinoi vanhempiensa odotuksia vastaan ja pakeni akateemiselle uralle. Hän opiskeli jo nuorena adûnaicia ja quenyaa. Vuonna 1648 hän aloitti oikeustieteen opiskelut Osgiliathin Calamandoksessa, maan arvostetuimmassa lakikoulussa. Pian hän kuitenkin huomasi, että kirjallisuus ja filosofia vetivät häntä puoleensa enemmän kuin laki, ja vaihtoi Hyarmendolin akatemiaan.

Morvegil oli erityisen hyvä muinaiskielten tuntija. Hän päätyi jo 1651 yhteyteen Minas Ithilin toisinajattelijoiden kanssa ja yhdessä Minas Ithilin jumaluusopin opiskelijoiden kanssa he kehittivät vanhojen kirjoitusten tulkintaan tarkoitetun tekstikriittisen metodin. 1653 opiskelijat julkaisivat uskollisten dogmeja kritisoivan nimettömän pamfletin nimeltä Anañolme , joka joutui välittömästi kiellettyjen kirjojen listalle.

Vuonna 1656 Morvegilille tarjottiin Hyarmendolista osa-aikaisen opettajan paikkaa geometrian ja tähtitieteen alalla. Tällöin hän jatkoi tieteellisen metodin kehittämistä ja oli ensimmäisiä, joka käytti kaukoputkea tähtitaivaan havainnoimiseen. Morvegil kehitti yhteistyössä Minas Anorin lasinhiojien kanssa linssikaukoputkea merkittävästi ja oli 1664 ensimmäinen, joka havainnoi käytännössä Kuun vuoristojen varjot ja Kuun pyöreyden.

Vuonna 1665 Morvegil jätti Gondorin liittyäkseen ensin vapaaehtoisena Mordorin Varjonvahtiin, sitten hän matkusti itään Sturlurtsa Khandiin etsimään tietoa. Turhautuneena idän oppineisiin hän palasi takaisin länteen 1671, jolloin hänet nimitettiin Ramlondin yliopiston ensimmäiseksi rehtoriksi. Tänä aikana Morvegil jatkoi tähtitieteellisiä havaintojaan ja todisti, että Alcarinquë-kiertotähdellä on neljä pienempää kiertolaista. Hän havaitsi, että kuut ilmestyvät ja katoavat näkyvistä jaksollisesti. Tämän hän arveli johtuvan niiden liikkeestä Alcarinquën ympäri, mistä hän päätteli niiden olevan kuita.

Jätettyään Ramlondin yliopiston rehtorin tehtävät vuonna 1676 Morvegil pakkasi teleskooppinsa ja lähti toiselle idänretkelleen. Hänen tavoitteensa oli matkustaa karavaanin mukana koko Keski-Maan halki idän ääriin selvittämään ihmisten myyttistä alkukotoa. Morvegilin tähtitieteelliset läpimurrot eivät saavuttaneet laajempaa yleisöä, mutta hänen kehittämänsä kriittinen metodi mullisti yliopisto-opetuksen koko Gondorissa.


MESTARI GHERARDO (1628–1676)


Gherardo Bangor oli rahvaansyntyinen matemaatikko ja kartografi Lebenninistä. Hänet tunnetaan parhaiten ns. Bangorin projektiosta ja ensimmäisestä luotettavasta merenkulkuun suunnitellusta maailmankartasta.

Gherardo syntyi köyhän suutarin seitsemänneksi lapseksi pienessä kylässä Pelargirin maalaiskunnassa. Hän kävi kiertokoulun seitsemänvuotiaana ja osoitti jo lapsena suuria lahjoja laskennassa ja piirtämisessä. Gherardon pelargirilainen kauppias-setä Gisbert otti hänet töihin puotiinsa ja lähetti hänet sitten lukemaan jumaluusoppia Minas Ithilin yliopistoon.

Minas Ithilissä Gherardo tutustui Punainen käsi –salaseuran toisinajattelijoihin. Opinnot venyivät, sillä köyhä Gherardo joutui välillä palaamaan takaisin setänsä huolintaliikkeeseen kirjanpitäjäksi. Saatuaan maisterinpaperit vuonna 1652 hän pakeni sotaa ja toisinajattelijoiden vainoja Belfalasiin, jossa hän ryhtyi tutkimaan toden teolla matematiikkaa, hienomekaniikkaa ja heilureita.

Gherardo opetti Nargondissa matematiikkaa ja perusti sinne myös kartanpiirustuslaitoksen merenkulkijoiden käyttöön. 1654 hän sai valmiiksi kuusiosaisen luoteisen Keski-Maan kartan. Vuonna 1659 hän kehitti merikarttoja varten uuden, hänen mukaansa nimetyn karttaprojektion. Tässä projektiossa pituuspiirit ovat pystysuoria ja tasavälisiä, ja leveyspiirit on sijoitettu sellaisille etäisyyksille päiväntasaajasta, että purjehdusreitit, jotka muodostavat kaikkialla yhtä suuren kulman pääilmansuuntiin nähden, näkyvät suorina viivoina.

Naur Amrûnin linnan suuren heilurin avulla Gherardo kehitti vuonna 1671 teorian, joka auttoi ratkaisemaan pituuspiirien määrittämisen. Kuuluisa seikkailija Sigil Ross palkkasi hänet vastaperustetun Kunnianarvoisan Suur-Gondorin Kauppakomppanian karttaosaston päälliköksi. Tänä aikana Gherardo laati aiempien karttojensa ja umbarilaisten kapteenien tietojen pohjalta ensimmäisen luotettavan maailmankartan. Maailmankartta ikuistettiin myöhemmin 1676 valmistuneeseen Kauppakomppanian Talon suuren salin lattiaan mosaiikkina.

Gherardo oli mukana Kauppakomppanian ensimmäisellä idänretkellä (1672–1676). Hän menehtyi paluumatkalla keripukkiin ja ripuliin.


ELEMMIRIEL LEBENNIVET (1630– )


Kreivi Daldorin veljentytär ja kasvattilapsi ”Mira” Elemmiriel, myöhemmin rouva Lebennivet, oli astrologi, tieteellisten instrumenttien rakentaja, matemaatikko ja luonnontieteilijä. Elemmiriel tunnetaan siitä, että hän ensimmäisenä havainnoi ja kirjoitti koko Gondorin sivistyneistöä tyrmistäneestä uudesta tähdestä.

Elemmiriel sai lapsena täydellisen kasvatuksen ottoisältään. Hänet laitettiin ajan hengen mukaisesti opiskelemaan quenyaa, sindaria, adûnaicia, haradaicia ja muita eteläisiä kieliä. Elemmiriel tunnettiin sorminäppäryydestään ja luonnollisesta kyvystään ymmärtää monimutkaisia mekanismeja.

Vuonna 1654 hän taivutteli ottoisänsä rakentamaan hänelle oman alkemian laboratorion Daldorin linnaan. Näihin aikoihin hän kävi myös yhden kaksintaistelun miekoin miesten vaatteisiin pukeutuneena. Alkemian jälkeen Elemmiriel siirtyi tähtitieteeseen. Hän rakensi itse useita havaintolaitteita ja paranteli Saeros Morvegilin kehittämää linssikaukoputkea.

Vuonna 1673, kreivi Daldorin noustua Gondorin käskynhaltijaksi, Elemmiriel nimitettiin kuninkaalliseksi astrologiksi. Uuden teleskooppinsa avulla hän havaitsi Wilwarinin tähdistössä uuden tähden. Hän tarkkaili sitä tiiviisti ja tuli siihen johtopäätökseen, että kyseessä oli uusi taivaalla paikallaan pysyvä tähti, Vinyaél. Seuraavana vuonna hän julkaisi teoksen Uusi Eärendil . Kirja herätti tyrmistystä oppineiden keskuudessa.

Edellisen kerran uusi tähti oli taruntiedon mukaan syttynyt taivaalle tuhansia vuosia sitten kun Eru antoi Valarin nostaa Eärendelin aamutähdeksi taivaalle, ja ihmisten kolmen suvun esi-isät seurasivat tähteä Númenoriin. Tapahtumalla oli siis järisyttävä maailmanhistoriallinen merkitys, jos kukaan osaisi selvittää, mitä se tarkoitti.

Tähden merkitystä puitiin koko 1670-luvun ajan. Pietistit näkivät tähdessä ”uuden Silmarilin”, jonka Varda on sytyttänyt lohduksi uskollisille, jotka elävät varjon alla Gondorissa jossa ahneus, irstaus ja noituus hallitsevat. Tähti oli pietistiliikkeelle merkki siitä, että dúnedain pannaan jälleen kerran valitsemaan synnin ja hurskauden välillä ja suuri mullistus on tulossa.

Myös maallisempia selityksiä nähtiin. Kauppakomppania selitti tähden olevan taivaallinen merkki siitä, että Valar siunaavat heidän löytöretkiään. Toiset väittivät, että Wilwarinin tähtikuviossa syttynyt tähti tarkoitti sitä, että Wilwarinin suvusta nousee uusi vapahtaja, mikä inspiroi antamaan suvun pojille sellaisia komealta kalskahtavia nimiä kuten Valandil, Amandil ja Ar-Gilion.

Elemmiriel jatkoi tähtihavaintojen tekemistä. Vuonna 1676 hän havainnoi ensimmäisenä Lumbarin renkaat itse rakentamallaan kaukoputkella, jossa oli 2½ tuuman linssi ja 20 jalan polttoväli. Vuonna 1680 Elemmiriel sai valmiiksi päätyönsä, tähtiluettelon Parf o menel aglar elenath, joka sisälsi 777 tähden sijaintitiedot. Elemmiriel oli Saeros Morvegilin ohella ensimmäisiä jotka tajusivat järjestelmällisen havaitsemisen tärkeyden tähtitieteessä.


MESTARI BELEMIR (1638– )


Belemir Lorilad (synt. Bartolo Colla) oli luonnontutkija, kartanpiirtäjä ja lääkäri Loriladista, Lebenninistä. Itseoppinut monilahjakkuus kävi alun perin vain kiertokoulun, mutta opetteli itse piirtämään, kirjoittamaan ja tekemään havaintoja työskennellessään apteekkarin kisällinä. Hän edistyi niin nopeasti, että hänen mestarinsa lähetti hänet Pelargiriin lääkärinoppiin ruhtinas Mordulinin stipendillä.

Lääkärinä Bartolo otti itselleen haltiakielisen nimen ”Belemir Lorilad”, jolla hänet sittemmin tunnettiin. Belemir kokosi kasvi- ja eläinnäytteitä, laati Pelargirissa yleisen kasviopin ja ryhtyi sitten tutkimaan kalojen elämää. Hänen taitonsa luonnonkuvaajana kehittyi kunnes hänen piirroksensa ja vesivärimaalauksensa muistuttivat täysin eläviä eläimiä.

Belemir maalasi kasvien ja eläinten lisäksi myös muotokuvia, luontomaalauksia ja asetelmia, jotka löysivät tiensä monien rikkaiden pelargirilaisten koteihin. Lääkärinä hän yhdisteli laajaa kasvi- ja eläinperäisten rohtojen tuntemustaan anatomiaan ja kehitti 1670 yleisesti käytössä olevan lääkkeiden vastaavusopin. Ruhtinas Mordulin rahoitti hänen tutkimuksensa ja suositteli häntä vuonna 1672 Suur-Gondorin Kauppakomppanian löytöretkelle luonnontieteilijäksi.

Matkan aikana Belemir piirsi merikarttoja, teki maisemamaalauksia uusista maista ja kokosi luettelon Gondorissa tuntemattomista uusista eläimistä ja kasveista, jonka hän myös kuvitti. Löytöretkellä Belemir tutki erityisesti ankeriaiden mysteeriä, pystymättä kuitenkaan tyhjentävästi selvittämään ankeriaiden kutupaikan salaisuutta. Belemirin kuuluisin maalaus vuosilta 1672-1676 on suuri öljyvärityö, joka esittää kuningas Tarondoria ja Kauppakomppanian komentajia astumasta maihin Ormondinlahdella maan eteläisessä ääressä.

Palattuaan idästä vuonna 1676 Belemir jatkoi kuolemaansa asti Kauppakomppanian lääkintäosaston johtajana ja tutkijana. Rikastuttuaan komppanian osakkeilla hän osti itselleen palatsin Pelargirista, jonne sijoitettiin myös hänen huomattava kasvi- ja eläinkokoelmansa sekä spriihin säilötyt näytteet.


Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki