Nimettömät olennot (engl. nameless things) elävät syvällä maan alla, Alisessa (engl. Underdeeps). Ne ovat ilmeisesti hyvin kammottavia, eikä niistä tiedetä juuri mitään.
Gandalf: "Kaukana, kaukana kääpiöiden syvimpien kaivantojen alla kovertavat maata nimettömät olennot. Ei edes Sauron niitä tunne. Ne ovat häntäkin vanhempia. Ja minä olen kulkenut siellä, mutta en kerro tarinaani, ettei päivän valo pimentyisi." (TSH II/3.5., s. 440)
"Between the desire
And the spasm
Between the potency
and the existence
Between the essence
And the descent
Falls the Shadow." (T.S. Eliot)
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki