Filmar Magirius

"Vain harvat edes tietävät Lindëfirionin olemassaolosta. Se mitä pyydät, ei ole pieni palvelus edes tämän maailman mahtaville - eikä ole minun vallassani myöntää sinulle mitä sydämesi halajaa. Minun täytyy pyytää lupaa Veljeskuntani päämieheltä ja taipua hänen viisauteensa."


Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki