Lindëfirion (”Lay of the Dead”) is a Finnish roleplaying world based on a unique (and non-canon) vision of J.R.R. Tolkien's Middle-earth, created by Sampsa Rydman. The tale set in the waning years of the Kingdom of Gondor. It is concerned with Death as a part of the nature of Man, and hope without guarantees; combining joyous comedy and romance with tragedy of politics and philosophy. This Wiki, powered by Wikka, is intended for the benefit of my gaming group.


Lindëfirion: An Encyclopaedia

Gondor, Umbar, Harnendor, Bellakar, Cardolan, Mordor, Khand, Yozayan
Buy maps and support Lindëfirion!
Project Pelargir in 3ds max

Kuolleiden laulu

"Númenorin ihmiset asuttivat laajalti Suuren Meren rannat ja merelliset seudut, mutta suurin osa heistä lankesi paheisiin ja tyhmyyksiin. Monet ihastuivat suuresti Pimeyteen ja taikuuteen; jotkut antautuivat kokonaan joutilaisuuteen ja mukavuuteen, ja jotkut taistelivat keskenään kunnes villi-ihmiset kukistivat heidät heidän heikkoutensa tähden."

Kuitenkin tuotti Gondor oman rappionsa. – – Kuolema oli alati läsnä, sillä yhä númenorilaiset janosivat loppumatonta ja muuttumatonta elämää, kuten he olivat tehneet omassa kuningaskunnassaan ja siten menettäneet sen. Kuninkaan rakensivat hautakammioita, upeampia kuin olivat elävien asunnot ja tutkivat sukukirjojensa vanhoja nimiä ja ne olivat heille rakkaampia kuin heidän omien poikiensa nimet. Lapsettomat ruhtinaat istuivat vanhoissa saleissa pohtien heraldiikkaa; salaisissa kammioissaan sekoittivat kuihtuneet miehet väkeviä eliksiirejä tai kyselivät tähdiltä vastauksia korkeissa kylmissä torneissa." – Faramir

Pelikalenteri | Pelinjohtaja | Aikajana | Henkilögalleria | Tarinan sisällysluettelo | Nimien etymologioita | Kertomukset | Viimeisimmät päivitykset | Editointiohjeet | Sitaatit | Peliruoat | Viimeksi kommentoitu | Orvot sivut | Eniten kaivatut | WikkaWiki | Facebook-ryhmä

DISCLAIMER: The works presented on this website or in the downloadable documents, are derivative work of copyrighted material by Iron Crown Enterprises, New Line Cinema and Tolkien Enterprises, Inc., and is released for free distribution and personal use by the author without permission or endorsement by the abovementioned holders of copyright. The Lord of the Rings, The Hobbit, and Middle-earth are trademarks of Tolkien Enterprises Inc.. Iron Crown Enterprises, I.C.E., ICE, and Rolemaster, and all products related thereto, are all trademark and copyright © properties of Aurigas Aldebaron LLC, Charlottesville, Virginia 22902 USA. Use of these or other trademarks is not intended as a challenge to the status of said trademarks. All other material, i.e. any original innovations made to the abovementioned material, is copyright © by Sampsa Rydman.


Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki